Linuxacademy cung cấp những khóa học chuyên sâu và khóa học về chứng chỉ Linux, AWS, Azure. Google, Openstack, Devops, Big data, và các chứng chỉ hàng đầu về network…
Link web: https://linuxacademy.com/

Bán tài khoản Linuxacademy

Giá bán: 600k/2 tháng/bh 2 tháng

Giá bán: 1.500k/6 tháng/bh 6 tháng