TÀI KHOẢN MOTION ARRAY LÀ GÌ?

  • Motion Array là một trang web nổi tiếng, nhiều tài nguyên dựng phim kỹ xão AE Templates. Music Stock,  Video Footage…
  • Website với hơn 150.000 tài nguyên các loại chất lượng, giúp các bạn có thể xử lý công việc một cách dễ dàng nhất.

Motion array với rất nhiều tài nguyên chất lượng

GIÁ BÁN TÀI KHOẢN MOTION ARRAY TẠI BƠ CHICKEN STORE

  • Giá bán: 425k/1 tháng (giá gốc: 750k) – Tài khoản sử dụng riêng, có thể đổi mật khẩu.\
  • Giá mua lẻ theo items: 20.000đ/1 lượt tải.
  • Giá theo năm: 3tr250/1 năm (giá gốc: 4tr5)
  • Bảo hành: Full time.