Với Safari book online bạn sẽ học theo cách bạn mong muốn nhất, truy cập tới video learning, khóa học trực tuyến, học theo từng phần, sách, hướng dẫn, và nhiều hơn thế…
  • Link trang chủ: https://www.safaribooksonline.com/
  • Price: 750k/ 6 tháng
  • Bảo hành: 6 tháng
  • Ghi chú: Tài khoản shared với chủ tài khoản, không change pass khi sử dụng.
  • Liên hệ: Chatbox or : facebook.com/vic2006vn/